Gratis verzending vanaf € 250

  • Contact
  • Chat
  • Mijn Account

Wettelijke voorwaarden en privacy

Logiscenter: voorwaarden

De website www.thebarcodecenter.nl is gepubliceerd door Logiscenter S.L. (hierna Logiscenter), en de toegang an gebruik ervan is onderworpen aan de algemene voorwaarden in dit document. Bij toegang tot de site aanvaardt u alle gebruiksvoorwaarden. Logiscenter behoudt het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht of om een correct gebruik van haar diensten te garanderen. Voor elk gebruik dat u van deze site maakt, gelden altijd de meest recente gebruiksvoorwaarden die op het moment van gebruik op dezelfde site worden gepubliceerd. Het gebruik van enig materiaal of dienst op deze site gebeurt in overeenstemming met de daarin opgenomen voorschriften en gebruiksvoorwaarden. Het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden houdt de onmiddellijke beëindiging van uw recht om de site te gebruiken en uw verplichting om materiaal dat van deze site is gedownload of afgedrukt te vernietigen. Het gebruik van deze site impliceert de aanvaarding van elk van deze voorwaarden. Als ëën van deze voorwaarden niet aanvaardbaar is voor u, gelieve deze site niet te gebruiken.

Deze website is gepubliceerd door Logiscenter S.L. (logiscenter). Logiscenter S.L. is opgericht in Madrid, Spanje, met fiscaal identificatienummer B-85538601, en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Avda. Puente Cultural 5-A, Planta 2ª, Oficina 6. Logiscenter kan telefonisch of per e-mail worden benaderd met behulp van de gegevens die op de website zijn gepubliceerd.

Het site-ontwerp inclusief namen, teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's en de organisatie als geheel zijn het intellecturele eigendom van logiscenter. Dit intellectueel eigendom mag niet worden gereproduceerd of doorgegeven om commerciële of private redenen zonder voorafgaande toestemming van logiscenter.

In overeenstemming met de Wet 15/1999, 13 December met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens, informeren wij u dat alle persoonlijke gegevens die tijdens de werking van deze online winkel worden verzameld, deel zullen uitmaken van een automatisch bestand dat toebehoort aan logiscenter om te voldoen aan de orders die u doet. U kunt uw recht van toegang, rectificatie of annulering en/of verzet hiertegen schriftelijk of via e-mail aan logiscenter op de adressen gepubliceerd op de website uitoefenen. Deze melding wordt aan de gebruiker verstrekt wanneer er persoonlijke gegevens worden verzameld, indien dit het geval is, tijdens het gebruik van de website. Het is mogelijk dat deze informatie op servers buiten de EU wordt bewaard en tijdelijk aan derden wordt verstrekt, zodat de vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd. Uw persoonlijke gegevens worden altijd met de nodige voorzichtigheid en met alle veiligheidsmaatregelen behandeld die door de huidige wetgeving worden vereist.

Wij kunnen in deze website persoonlijke en anonieme informatie verzamelen over het gebruik dat onze bezoekers van onze website maken. Wij erkennen het belang voor onze bezoekers van onze behandeling van deze informatie en daarom leggen wij deze verklaring af.

1. Wij zullen geen persoonlijke informatie verzamelen zonder de voorafgaande kennis en toestemming van de klant.

2. Wij zullen deze persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.

3. Wij zullen deze persoonlijke informatie over onze klanten niet delen met personen met wie wij niet eerder gemachtigd zijn deze informatie te delen.

Logiscenter behoudt het recht deze privacyvoorwaarden op elk moment te wijzigen om de dienstverlening te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen in dit document gepubliceerd en gedateerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam op 020 808 2723
of een e-mail versturen naar sales.nl@logiscenter.com

No, thanks

Logiscenter in the world